image
image
image
image


therapeut
image
THERAPEUT


hulpvragen
image
HULPVRAGEN


diensten
image
DIENSTEN

WELKOM
Wanneer ouders behoefte hebben aan deskundig advies betreffende de opvoeding van hun kind, of wanneer een kind aangeeft eens met 'iemand anders' te willen praten over hetgeen hem of haar bezighoudt, kunnen ouders contact met mij opnemen. In het eerste gesprek, de intake, wordt de hulpvraag vastgesteld en gekeken welke wijze van begeleiding daarbij aansluit en mogelijk is. Tevens wordt de te verwachten duur van het begeleidingstraject besproken.

Integratief wil zeggen dat niet een bepaalde werkwijze, maar het kind centraal wordt gesteld. Er wordt naar het kind als geheel gekeken: naar (de) klacht(en) op fysiek-, emotioneel-, cognitief- én zingevingsniveau omdat al deze aspecten elkaar beïnvloeden. De behandelwijze beperkt zich doorgaans dan ook niet tot één van deze vier aspecten of tot één bepaalde behandelmethode.


image
image